http://faq.backan.gov.vn/guest/channel.aspx?dv=27

Hiệp định thương mại tự do EU-Việt Nam được Nghị viện châu Âu thông qua (03/03/2020)

Chiều 12/2, tại phiên họp toàn thể ở Strasbourg (Pháp), Nghị viện châu Âu (EP) đã bỏ phiếu thông qua Hiệp định thương mại tự do giữa Liên minh châu Âu (EU) và Việt Nam - EVFTA, và và Hiệp định bảo...

118 người đang online