http://faq.backan.gov.vn/guest/channel.aspx?dv=27
http://xuctiendautu.backan.gov.vn/Documents/27.pdf

Rà soát, tháo gỡ vướng mắc trong thực hiện dự án đầu tư (27/05/2021)

(MPI) – Chiều ngày 26/5/2021, tại trụ sở Bộ Kế hoạch và Đầu tư đã diễn ra cuộc họp về việc thành lập Tổ công tác đặc biệt của Thủ tướng Chính phủ rà soát, tháo gỡ vướng mắc trong thực hiện dự án...

527 người đang online