Năm 2020 phấn đấu tăng thêm 03 bậc trong bảng xếp hạng PCI

Đăng ngày 03 - 04 - 2020
100%

Mục tiêu trong năm 2020 đối với chỉ số năng lực cạnh tranh tỉnh Bắc Kạn là phải tăng thêm 03 bậc so với năm 2019. Hiện các đơn vị, địa phương của tỉnh đang triển khai nhiều giải pháp, trong đó tập trung vào đổi mới chất lượng điều hành và giải quyết vướng mắc cho doanh nghiệp.

Mục tiêu trong năm 2020 đối với chỉ số năng lực cạnh tranh tỉnh Bắc Kạn là phải tăng thêm 03 bậc so với năm 2019. Hiện các đơn vị, địa phương của tỉnh đang triển khai nhiều giải pháp, trong đó tập trung vào đổi mới chất lượng điều hành và giải quyết vướng mắc cho doanh nghiệp.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đinh Quang Tuyên thăm nắm tình hình hoạt động sản xuất của các nhà đầu tư tại Khu Công nghiệp Thanh Bình, huyện Chợ Mới

 

Thời gian qua, các Sở, ban, ngành, UBND các huyện, thành phố của tỉnh đã tích cực tham mưu cho tỉnh xây dựng và triển khai thực hiện các cơ chế, chính sách về ưu đãi đầu tư, đẩy mạnh tháo gỡ khó khăn, vướng mắc cho doanh nghiệp trong quá trình thực hiện dự án đầu tư. Đồng thời chủ động rà soát, đơn giản hoá các thủ tục hành chính, thực hiện nghiêm các quy định về thời gian giải quyết các thủ tục hành chính đã được công bố, nâng cao năng lực của cán bộ, công chức, viên chức đảm bảo hoàn thành tốt nhiệm vụ. Các đơn vị địa phương đã thực hiện có hiệu quả các hoạt động hỗ trợ doanh nghiệp, hợp tác xã trong các lĩnh vực như: Xúc tiến thương mại, đăng ký thương hiệu cho sản phẩm, hỗ trợ doanh nghiệp đầu tư vào nông nghiệp, tư vấn hỗ trợ pháp lý cho các doanh nghiệp, hỗ trợ một số doanh nghiệp khảo sát địa điểm thực hiện các dự án đầu tư…

Cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, nâng cao chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh (PCI) luôn được Bắc Kạn coi là nhiệm vụ trọng tâm, ưu tiên, là động lực cốt lõi thúc đẩy quá trình phát triển kinh tế - xã hội, là cơ sở tăng cường sự đồng thuận của các cấp chính quyền, địa phương và củng cố niềm tin cho doanh nghiệp, hợp tác xã và nhân dân trên địa bàn tỉnh. Vì vậy, Bắc Kạn liên tục triển khai các giải pháp nhằm cải thiện toàn diện các chỉ số thành phần của PCI, nâng dần vị trí của tỉnh trong bảng xếp hạng PCI quốc gia.

Năm 2020, tỉnh Bắc Kạn đề ra mục tiêu tăng từ 03 bậc chỉ số PCI trở lên so với năm 2019. Để đạt được kết quả như mong muốn, ngay từ đầu năm, UBND tỉnh đã ban hành Kế hoạch triển khai Nghị quyết số 02/NQ-CP ngày 01/01/2020 của Chính phủ về tiếp tục thực hiện những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia năm 2020. Theo đó, UBND tỉnh yêu cầu các Sở, ngành, địa phương triển khai thực hiện có hiệu quả các nhiệm vụ, giải pháp tại Nghị quyết số 02/NQ-CP ngày 01/01/2020 của Chính phủ, xác định rõ trách nhiệm của từng cơ quan, đơn vị được giao là đầu mối chủ trì và phối hợp thực hiện; đảm bảo việc triển khai kịp thời, thực hiện đồng bộ các giải pháp tại tất cả các cấp, các ngành trên địa bàn tỉnh; tăng cường kỷ luật, kỷ cương, nâng cao vai trò, trách nhiệm của người đứng đầu các Sở, ban, ngành, UBND các huyện, thành phố trong việc tổ chức triển khai thực hiện kế hoạch tại đơn vị; quán triệt về tư tưởng, nâng cao nhận thức cho đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức về trách nhiệm, tác phong thực hiện công vụ, thái độ phục vụ người dân, doanh nghiệp.

Ngoài thực hiện các văn bản chỉ đạo của cấp trên, hiện các Sở, ban, ngành, UBND các huyện, thành phố đang tích cực thực hiện đúng, đầy đủ những quy định về điều kiện kinh doanh đã được đơn giản hoá; không tự đặt thêm điều kiện kinh doanh dưới mọi hình thức; xử lý nghiêm những cán bộ, công chức không thực hiện đầy đủ, đúng các quy định mới về điều kiện kinh doanh.

Bắc Kạn cũng đang đẩy mạnh thanh toán không dùng tiền mặt và cung cấp dịch vụ công trực tuyến mức độ 4. Cụ thể, trong năm, các Sở, ban, ngành, UBND các huyện, thành phố phải thực hiện cung cấp ít nhất 30% số dịch vụ công trực tuyến thuộc thẩm quyền giải quyết ở cấp độ 4; đẩy mạnh phương thức tiếp nhận hồ sơ, trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính qua dịch vụ bưu chính công ích. 100% các trường học, bệnh viện, Công ty Điện lực Bắc Kạn, Công ty Cổ phần cấp thoát nước, Công ty vệ sinh môi trường, các công ty viễn thông, bưu chính trên địa bàn các phường thuộc thành phố Bắc Kạn, các xã, thị trấn trung tâm các huyện phối hợp với các ngân hàng để thu học phí, viện phí, tiền điện, tiền nước,... bằng phương thức thanh toán không dùng tiền mặt, ưu tiên giải pháp thanh toán trên thiết bị di động, thanh toán qua thiết bị chấp nhận thẻ.

Các Sở, ngành và UBND các huyện, thành phố quán triệt đầy đủ nguyên tắc: Phát triển hệ sinh thái đổi mới sáng tạo phải lấy doanh nghiệp làm trung tâm; khuyến khích đổi mới sáng tạo, khởi nghiệp và khởi nghiệp sáng tạo; khuyến khích doanh nghiệp đầu tư đổi mới công nghệ, tham gia nghiên cứu và phát triển; tuyệt đối không sử dụng các công cụ hành chính can thiệp vào hoạt động đổi mới sáng tạo của doanh nghiệp.

Với quyết tâm xây dựng Bắc Kạn trở thành địa phương phát triển và có môi trường đầu tư thuận lợi như trong thư ngỏ của Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Kạn gửi các nhà đầu tư, doanh nghiệp trong và ngoài nước: Bằng lộ trình cụ thể, tỉnh đã và đang quyết tâm đẩy mạnh cải cách hành chính, nâng cao năng lực cạnh tranh, tạo lập môi trường kinh doanh thuận lợi, hoàn thiện cơ chế chính sách trong đầu tư… để các doanh nghiệp triển khai các dự án đầu tư có hiệu quả./.

<

Tin mới nhất

Nâng cao hiệu lực, hiệu quả thực hiện cam kết của Việt Nam về bảo hộ đầu tư(15/06/2020 9:21 SA)

Quốc hội phê chuẩn 2 Hiệp định “mở ra chân trời” phát triển mới(15/06/2020 9:16 SA)

Nghị quyết của Chính phủ về các biện pháp hỗ trợ người dân gặp khó khăn do đại dịch Covid-19(21/04/2020 3:06 CH)

Năm 2020 phấn đấu tăng thêm 03 bậc trong bảng xếp hạng PCI(03/04/2020 4:05 CH)

Ban hành Nghị định 25/2020/NĐ-CP, gỡ một nút thắt lớn cho bất động sản(09/03/2020 9:13 SA)

Thúc đẩy hơn nữa quan hệ hợp tác Việt Nam - EU (03/03/2020 8:59 SA)

17,4 nghìn doanh nghiệp thành lập mới trong 2 tháng đầu năm 2020(02/03/2020 9:06 SA)

Thủ tướng chỉ thị tạo điều kiện cho doanh nghiệp khởi nghiệp sáng tạo(19/02/2020 2:28 CH)

7 người đang online