Bắc Kạn thực hiện hiệu quả chương trình mỗi xã, phường một sản phẩm

Đăng ngày 20 - 04 - 2020
100%

Bắc Kạn là tỉnh miền núi phía Bắc, với hoạt động sản xuất chính của người dân là nông, lâm nghiệp và có nhiều sản phẩm nông, lâm nghiệp đặc trưng. Thực hiện chương trình trọng tâm của Nghị quyết Đại hội Đại biểu Đảng bộ tỉnh XI nhiềm kỳ 2015-2020 về “Phát triển nông nghiệp theo hướng hàng hóa, tạo ra sản phẩm có thương hiệu, sức cạnh tranh trên thị trường”, cấp ủy, chính quyền các cấp tỉnh Bắc Kạn đã đẩy mạnh thực hiện Đề án mỗi xã, phường một sản phẩm và đến nay đã đạt được những kết quả tích cực, năm 2019 cả tỉnh có 70 sản phẩm được xếp hạng, tính đến hết năm 2019 toàn tỉnh Bắc Kạn đã có 105 sản phẩm đạt 3 sao trở lên (97 sản phẩm 3 sao; 8 sản phẩm 4 sao).

Ngay từ đầu năm 2019, Tỉnh ủy Bắc Kạn đã ban hành Chỉ thị số 21-CT/TU ngày 8/4/2019 về tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện Đề án” Mỗi xã, phường một sản phẩm” nhằm tập trung chỉ đạo triển khai có hiệu quả Chương trình OCOP trên địa bàn toàn tỉnh;UBND tỉnh đã ban hành Quyết định số 48/QĐ-UBND ngày 10/01/2019 về Kế hoạch thực hiện Chương trình OCOP năm và các Sở, ngành, UBND cấp huyện cũng đã khẩn trương ban hành Kế hoạch thực hiện Chương trình OCOP năm 2019 cụ thể của đơn vị địa phương mình.

Công tác tuyên truyền chương trình được thực hiện hiệu quả. Tỉnh đã tổ chức các hội nghị tuyên truyền về Chương trình OCOP tại 8/8 huyện, thành phố; thực hiện các phóng sự, tin bài tuyên truyền về chương trình OCOP và tổ chức, tham gia các hoạt động xúc tiến thương mại, quảng bá sản phẩm OCOP, như: tổ chức các hoạt động văn hóa, ẩm thực, giới thiệu sản phẩm nông sản OCOP tỉnh Bắc Kạn nhân dịp 30/4 và 01/5 năm 2019 tại Hồ Ba Bể, đã tổ chức 12 gian hàng để trưng bày, quảng bá sản phẩm OCOP của các huyện, thành phố,...

Các sản phẩm Vicumax của Cty TNHH Bắc Hà - Các sản phẩm 3 sao năm 2019

Các cấp, các ngành đã vào cuộc, hướng dẫn, hỗ trợ doanh nghiệp, hợp tác xã, người dân triển khai thực hiện các nội dung của Chương trình OCOP, như: hướng dẫn các tổ chức kinh tế đăng ký sản phẩm tham gia chương trình với 151 ý tưởng sản phẩm đăng ký tham gia; tổ chức tập huấn nâng cao năng lực cho 295 người tham gia về xây dựng phương án kinh doanh, về phát triển kinh tế cộng đồng, phát triển sản phẩm, cho 210 thành viên các Hợp tác xã về phát triển kinh tế tập thể…; thực hiện các hoạt động tư vấn, hỗ trợ phát triển sản phẩm và tổ chức đánh giá, xếp hạng các sản phẩm cấp huyện, cấp tỉnh.

Sản phẩm tinh dầu sả chanh của HTX Hương Ngàn - Sản phẩm 3 sao năm 2019

Với sự nỗ lực của các cấp, các ngành, các địa phương và các tổ chức kinh tế, năm 2019, toàn tỉnh có 70 sản phẩm được UBND tỉnh công nhận và xếp hạng sản phẩm OCOP, gồm: 02 sản phẩm đã được công nhận năm 2018 nâng hạng 4 sao; 67 sản phẩm mới tham gia năm 2019 đạt 3 sao và  03 sản phẩm mới tham gia năm 2019 đạt 4 sao (có biểu chi tiết danh sách kèm theo). Các sản phẩm đạt các hạng sao được UBND tỉnh cấp chứng nhận và được sử dụng nhãn hiệu OCOP, thứ hạng sao in trên bao bì sản phẩm quy định (Giấy chứng nhận có thời hạn 36 tháng kể từ ngày ký).

Với những kết quả đã đạt được, năm 2020 tỉnh Bắc Kạn phấn đấu nâng cấp ít nhất 01 sản phẩm 4 sao lên 5 sao; nâng cấp ít nhất 05 sản phẩm từ 03 sao lên 4 sao; phát triển ít nhất 36 sản phẩm mới (bình quân 4 - 5 sản phẩm/huyện, thành phố) đạt 3 sao trở lên./.

Trần Thị Thu Hiền

<

Tin mới nhất

Hội nghị đối thoại với các Doanh nghiệp Châu Âu tại Việt Nam(02/07/2020 10:57 SA)

Từ tháng 5/2020, sản xuất công nghiệp có sự khởi sắc trở lại(02/07/2020 10:50 SA)

Bộ Kế hoạch và Đầu tư khảo sát Chiến lược Phát triển kinh tế tập thể, HTX giai đoạn 2020 -2030...(29/06/2020 10:42 SA)

UBND tỉnh Bắc Kạn và Công ty cổ phần Tập đoàn FLC ký hợp đồng dự án đầu tư có sử dụng đất “Dự án...(25/06/2020 8:51 SA)

Công ty cổ phần dịch vụ du lịch ONSEN FUJI nghiên cứu, đề xuất thực hiện dự án đầu tư kết cấu hạ...(08/06/2020 11:03 SA)

Hội nghị đối thoại giữa Lãnh đạo tỉnh với doanh nghiệp và hợp tác xã. (04/06/2020 9:25 SA)

Cổng dịch vụ công quốc gia: Lấy người dân, doanh nghiệp làm trung tâm phục vụ(19/05/2020 8:47 SA)

Tăng cường công tác quản lý Nhà nước đối với doanh nghiệp(20/04/2020 3:03 CH)

11 người đang online