UBND thành phố Bắc Kạn: Phê duyệt điều chỉnh Quy hoạch chi tiết Khu đô thị Bắc Sông Cầu, tỷ lệ 1/500

Đăng ngày 09 - 03 - 2020
100%

Chủ tịch UBND thành phố Bắc Kạn ban hành Quyết định số 361/QĐ-UBND ngày 21/02/2020 về phê duyệt điều chỉnh Quy hoạch chi tiết Khu đô thị Bắc Sông Cầu, tỷ lệ 1/500.

(Ảnh sưu tầm)

Theo đó Khu đô thị Bắc Sông Cầu có tổng diện tích được điều chỉnh là 100,18 ha, dân số khu vực 7.616 người được phân chia thành 03 (ba) phân khu, mỗi phân khu đều bố trí đầy đủ công trình hạ tầng xã hội cũng như hệ thống hạ tầng kỹ thuật để thuận lợi cho việc phân kỳ giai đoạn đầu tư, cụ thể như sau:

- Phân Khu A: Nằm ở phía Nam khu đất và tuyến đường Tây Minh Khai, nằm ven sông Cầu, có quy mô khoảng 28,67 ha, dân số khoảng 2.832 người.

- Phân Khu B: Nằm ở phía Bắc khu đát và tuyến đường Tây Minh Khai, có quy mô khoảng 37,05 ha, dân số khoảng 2.000 người.

- Phân Khu C: Nằm ở phí Đông Bắc khu đất, hai bên tuyến đường Tây Minh Khai, có quy mô khoảng 34,46 ha, dân số khoảng 2.572 người.

Tiến độ thực hiện và ưu tiêu đầu tư:

- Đầu tư xây dựng hoàn chỉnh tuyến đường Tây Minh Khai và cầu Nặm Cắt.

- Ưu tiên thực hiện các tiểu dự án hình thành khu đô thị bao gồm các công tác đền bù giải phóng mặt bằng, san nền, xây dựng hệ thống hạ tầng kỹ thuật một số tuyến đường trục chính kết nối với trục giao thông Tây Minh Khai, các hạng mục cơ quan hành chính, y tế, giáo dục, thương mại... để hình thành cơ bản đô thị.

- Đầu tư hệ thống cấp điện, cấp nước theo hướng xã hội hóa và nguồn cấp quyền sử dụng đất.

- Đầu tư các khu vực còn lại theo hướng xã hội hóa các nguồn lực huy động khác.

Các nội dung không thuộc nội dung điều chỉnh nêu trên được giữ nguyên theo Quyết định số 1140/QĐ-UBND ngày 20/7/2017 của UBND thành phố Bắc Kạn.

Chủ tịch UBND thành phố Bắc Kạn giao phòng Quản lý đô thị, phòng Tài nguyên và Môi trường, UBND các xã, phường: Huyền Tụng, Nguyễn Thị Minh Khai, Dương Quang có trách nhiệm tổ chức công bố, công khai, tuyên truyền và quản lý triển khai quy hoạch theo đúng quy định hiện hành của nhà nước.

File Quyết định phê duyệt đính kèm./.

Võ Tiến Quang

<

Tin mới nhất

UBND thành phố Bắc Kạn: Phê duyệt điều chỉnh Quy hoạch chi tiết Khu đô thị Bắc Sông Cầu, tỷ lệ 1/500(09/03/2020 9:29 SA)

Phê duyệt Quy hoạch chi tiết xây dựng Cụm công nghiệp Huyền Tụng, tỷ lệ 1/500(09/03/2020 9:22 SA)

135 người đang online